30 ГОДИНИ АМВ-АГРО

30 ГОДИНИ  АМВ-АГРО
ЮБИЛЕЙ
 
Изминаха се тридесет години,
а сякаш вчера е било!
Събрали се приятели, роднини
и ето, АМВ-то тръгнало!
Ангел бе премъдрия войвода,
подложил своя гръб широк.
Той беше връзката с народа,
подготвяше лъва за скок!
Милко пък е мозък на отбора,
пресметнал всеки важен ход.
Гориво е и смазка за мотора,
кормилото на този параход!
Венета е магьосница и фея?
Сърце на този лозов хъб!
Пред нея даже виното немее
и дава на лозите път!
2020 г Пловдив
Атанас Найденов

 

НА ФОКУС

Подвис бял

Подвис бял

Подвис бял е рано зрееща безсеменна хибридна форма. Лозите се характеризират със силен растеж на летораслите. Коефициентът на действителна родовитост е висок - 1,28. Много голям, коничен, с дълги крила, разширен в основата, рехав. Едро (23,7-22,4 mm), овално. Кожицата е жълто-зелена, кехлибарена, тънка, крехка. Мезокарпът е плътен, сочен, с едва долавящ се ванилен привкус.Хибридната форма не проявява признаци на изресяване и милерандаж. Сортът е устойчив на сиво гниене, поради по-ранния срок на узряване на гроздето. Гроздето е транспортабилно.

подробно »

Офис

4023, Пловдив
бул. ”Освобождение” 3, х-л SPS, оф.423
тел: +359 32/682810; 682633
факс: +359 32/680117
е-mail: amv_agro@abv.bg